Gå til hovedindholdet
åbenhedsregistret

Nyttige link

Rådet for Den Europæiske Union

Åbenhed og aktindsigt – værktøjer til at se på:

  • EU-lovgivningsprocessen:

          dagsordener og kalendre for Rådet, Coreper og arbejdsgruppemøder

          offentlige møder (direkte eller optaget)

          referater af rådsmøder og afstemningsresultater

  • lovgivning vedtaget af Rådet
  • Rådets dokumenter (og hvordan man anmoder om aktindsigt)
  • Rådets åbne data
  • Rådets arkiver
  • Stil spørgsmål om Rådets arbejde og aktiviteter

Adfærdskodekser for interessenter

Sektorerne for offentlige anliggender og PR i Europa og internationalt har vedtaget deres egne adfærdskodekser for åbenhed og etik De omfatter: