Gå til hovedindholdet
åbenhedsregistret

Forvaltning

Opbygning

Åbenhedsregistret forvaltes af en bestyrelse og et sekretariat. Artikel 7 og 8 i den interinstitutionelle aftale beskriver disse organer og fastlægger deres ansvarsområder.

Bestyrelse

Bestyrelsen fører tilsyn med den overordnede implementering af åbenhedsregistret

Den er ansvarlig for:

 • at fastlægge nye krav
 • at fastsætte prioriteterne
 • at vedtage årsrapporten om registrets resultater
 • at føre tilsyn med sekretariatets arbejde.

Efter en undersøgelse kan de registrerede anmode bestyrelsen om at gennemgå de foranstaltninger, som sekretariatet har truffet. Desuden kan EU-institutionerne og EU-landene underrette bestyrelsen om betingelserne for kontakter med dem og om supplerende åbenhedsinitiativer, som de indfører, og anmode om, at de offentliggøres på dette websted.

Bestyrelsen består af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. De mødes mindst én gang om året, og hver generalsekretær har på skift formandskabet i et år.

 • Parlamentet havde formandskabet i 2022
 • Rådet havde formandskabet i 2023.
 • Kommissionen har formandskabet i 2024.

Dokumenter:

Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarligt for åbenhedsregistrets daglige ledelse. Det består af medarbejdere fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen. En koordinator fører tilsyn med sekretariatet og repræsenterer det i bestyrelsen og ved offentlige arrangementer. I 2024 er koordinatoren kontorchefen med ansvar for åbenhed i Rådets Generalsekretariat.

Sekretariatet:

 • vejleder interesserepræsentanter om registreringsprocessen
 • overvåger ansøgernes og de registreredes berettigelse
 • sikrer, at informationerne i registret er af god kvalitet
 • behandler klager over registreredes manglende overholdelse af adfærdskodeksen
 • udarbejder den årlige rapport
 • udbreder viden om registret.