Gå til hovedindholdet
åbenhedsregistret

Betingelser for kontakt med EU-institutionerne

For at fremme åbne og etisk korrekte forbindelser med interesserepræsentanter stiller EU-institutionerne visse betingelser for interesserepræsentanternes interaktion med dem.

Dette princip, kaldet konditionalitet, er fastsat i den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret. 

Hver enkelt institution gennemfører dette princip ved at træffe en af 2 typer individuelle afgørelser

  1. Konditionalitetsforanstaltninger, som er regler, der vedtages af den enkelte institution, og som gør visse aktiviteter, der udføres af interesserepræsentanter, betinget af, at de er registreret i åbenhedsregistret.
  2. Supplerende åbenhedsforanstaltninger, som tilskynder interesserepræsentanterne yderligere til registrering og åbenhed.

Alle konditionalitetsforanstaltninger og supplerende åbenhedsforanstaltninger, der er vedtaget af de tre primære EU-institutioner (Parlamentet, Kommissionen og Rådet), er offentliggjort nedenfor.

Der kan også være foranstaltninger truffet af andre EU-institutioner og af EU-lande (herunder interesserepræsentanters interaktion med deres faste repræsentationer ved EU).

Afgørelser markeret med * er konditionalitetsforanstaltninger (dvs. at forudgående registrering er et krav).

Følgende konditionalitetsforanstaltninger og supplerende åbenhedsforanstaltninger er blevet meddelt bestyrelsen (afgørelser markeret med * er konditionalitetsforanstaltninger, som kræver forudgående registrering):