Направо към основното съдържание
Регистър за прозрачност

Условия за контакти с институциите на ЕС

С цел насърчаване на прозрачни и етични отношения с представителите на интереси, институциите на ЕС са въвели определени условия за взаимодействието си с тях.

Този принцип („обвързаност с условия“) е заложен в Междуинституционалното споразумение за регистър за прозрачност. 

Всяка институция прилага този принцип посредством отделни решения, които могат да се отнасят до два вида мерки: 

  1. Мерки за обвързване с условия — за да могат да извършват определени дейности, представителите на интереси трябва да са регистрирани в Регистъра за прозрачност.
  2. Допълнителни мерки за прозрачност — чрез тях в още по-голяма степен се насърчава регистрацията и се засилва прозрачността.

Всички мерки за обвързване с условия и допълнителни мерки за прозрачност, приети от трите основни институции на ЕС (Комисията, Съвета и Парламента), се публикуват по-долу.

Възможно е също така да има мерки, приети от други институции на ЕС и от държави от ЕС (обхващащи взаимодействието на техните постоянни представителства към ЕС с представители на интереси).

Секретариатът изготви насоки относно прилагането на член 11 от Междуинституционалното споразумение, за да улесни другите институции и органи на ЕС да приемат мерки, свързани с Регистъра за прозрачност.

Решенията, отбелязани със *, се отнасят до мерки за обвързване с условия (т.е. необходима е предварителна регистрация).

Управителният съвет е уведомен за следните мерки за обвързаност с условия и допълнителни мерки за прозрачност (решенията, отбелязани със *, представляват мерки за обвързване с условия, за които е необходима предварителна регистрация):