Direct la conținutul principal
Registrul de transparență

Guvernanță

Structură

Registrul de transparență este gestionat de un consiliu de administrație și de un secretariat. Articolele 7 și 8 din acordul interinstituțional stabilesc aceste organisme și responsabilitățile lor.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație monitorizează punerea în aplicare generală a registrului de transparență.

Este responsabil pentru:

 • identificarea de noi cerințe
 • stabilirea priorităților
 • adoptarea raportului anual privind registrul
 • supravegherea activității secretariatului.

În urma unei investigații, entitățile înregistrate pot solicita consiliului de administrație să revizuiască măsurile luate de secretariat. În plus, instituțiile UE și țările UE pot notifica consiliului de administrație condițiile care reglementează contactele cu acestea sau măsurile complementare de transparență pe care le introduc și pot solicita publicarea lor pe acest site.

Consiliul de administrație este alcătuit din secretarii generali ai Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Se întrunesc cel puțin o dată pe an, iar fiecare secretar general deține președinția timp de 1 an.

 • 2022: Parlamentul
 • 2023: Consiliul
 • 2024: Comisia

Documente:

Secretariatul

Secretariatul este responsabil de gestionarea zilnică a registrului de transparență. Este alcătuit din personalul Parlamentului, al Consiliului și al Comisiei. Un coordonator supraveghează secretariatul și îl reprezintă la Consiliul de administrație și la evenimentele publice. În 2024, coordonatorul este șeful unității responsabile cu transparența în cadrul Secretariatului General al Consiliului.

Secretariatul:

 • oferă orientări reprezentanților grupurilor de interese cu privire la procesul de înregistrare
 • monitorizează eligibilitatea solicitanților și a entităților înregistrate
 • se asigură că informațiile din registru sunt de bună calitate
 • tratează reclamațiile cu privire la nerespectarea codului de conduită de către entitățile înregistrate
 • pregătește raportul anual
 • sensibilizează publicul cu privire la acest registru.