Pāriet uz galveno saturu
Pārredzamības reģistrs

Atsauces uz tiesību aktiem un datu aizsardzība

Rīcības kodekss

Pārredzamības reģistrā var reģistrēties kandidāti, kas, veicot interešu pārstāvības darbu ES iestādēs, ievēro noteiktus ētikas un uzvedības principus.

Šie principi ir izklāstīti Iestāžu nolīgumam pievienotajā rīcības kodeksā un apkopoti tepat zemāk.

-----

Reģistrēto personu pienākumi:

a) savās attiecībās ar jebkuru no ES iestādēm vienmēr norādīt savu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un organizāciju(-as), kuras(-u) labā tās strādā vai kuru(-as) tās pārstāv;

b) deklarēt intereses un mērķus, kurus tās vēlas sasniegt, precizēt klientus vai dalībniekus, kurus tās pārstāv, un attiecīgā gadījumā norādīt to reģistrācijas numurus;

c) neiegūt un necensties iegūt informāciju vai panākt kāda lēmuma pieņemšanu negodīgā ceļā vai izdarot nepamatotu spiedienu, vai nepiedienīgi uzvedoties vai aizskaroši izsakoties;

d) neizmantot savu reģistrāciju komerciāla labuma gūšanai un nesniegt sagrozītu vai nepatiesu informāciju attiecībā uz reģistrācijas sekām;

e) negraut reģistra reputāciju un nekaitēt ES iestādēm, un neizmantot to logotipus bez skaidri izteiktas atļaujas;

f) nodrošināt, ka informācija, ko tās sniedz reģistrējoties, ir pilnīga, aktualizēta, precīza un nav maldinoša, un piekrist minētās informācijas publiskošanai;

g) ievērot attiecīgos noteikumus, kodeksus un norādījumus, ko paredzējušas ES iestādes;

h) nemudināt ne Eiropas Parlamenta deputātus, ne Komisijas locekļus, ne ES iestāžu darbiniekus pārkāpt uzvedības noteikumus un standartus, kas viņiem jāievēro;

i) ja nodarbina bijušos Eiropas Parlamenta deputātus, Komisijas locekļus vai ES iestāžu darbiniekus, ņemt vērā konfidencialitātes prasības un noteikumus, kas attiecas uz minētajām personām pēc attiecīgās iestādes atstāšanas, lai nepieļautu interešu konfliktus;

j) ja ir iesaistītas klienta un starpnieka attiecībās:

     i) nodrošināt, ka šādu attiecību puses ir iekļautas reģistrā;

     ii) gādāt, lai tiktu publicēta attiecīgā informācija par šādām attiecībām;

k) ja aptverto darbību veikšanas nolūkā konkrētus uzdevumus tās uzdod trešām personām, kas ir ārpakalpojumu sniedzēji un nav reģistrēti reģistrā, nodrošināt, ka šādas personas ievēro vismaz tikpat stingras ētikas normas kā tās, kas attiecas uz reģistrētajām personām;

l) pēc pieprasījuma iesniegt sekretariātam apliecinošus dokumentus, kas pierāda to tiesības uz iekļaušanu reģistrā un iesniegtās informācijas precizitāti, un lojāli un konstruktīvi sadarboties ar sekretariātu;

m) apzināties, ka tām var piemērot izmeklēšanas procedūras un citus pasākumus, kas paredzēti III pielikumā;

n) nodrošināt, ka visi to darbinieki, kas ir iesaistīti aptvertajās darbībās, ir informēti par savu apņemšanos ievērot šo rīcības kodeksu;

o) informēt klientus vai dalībniekus, ko tie pārstāv, par savu apņemšanos ievērot šo kodeksu; 

p) ievērot parakstītāju iestāžu noteiktos konkrētos piekļuves un drošības noteikumus un kārtību, un izvairīties kavēt to ievērošanu.

-----

Ja vēlaties sekretariātam paziņot par kodeksa pārkāpumiem, ko pieļāvušas reģistrētās personas, izmantojiet veidlapu, kas atrodama sadaļā par sūdzībām.

Datu aizsardzība

Vispārīgas publikācijas2023. gada 8. jūnijs
BENDRAS PAREIŠKIMAS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ. SKAIDRUMO REGISTRAS