Přejít na hlavní obsah
Rejstřík transparentnost

Úvod

   

Otevřený dialog

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise vedou se zástupci zájmových skupin a s občanskou společností pravidelný otevřený a transparentní dialog.

Tyto orgány EU spolupracují s celou řadou organizací a skupin hájících konkrétní zájmy. Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího procesu, která má zajistit, že politiky EU budou odrážet skutečné potřeby společnosti.

Tento proces však musí být otevřený, umožnit řádnou veřejnou kontrolu a zajistit, aby se orgány EU plně zodpovídaly evropským občanům.

Čím otevřenější je, tím snáze lze zajistit vyvážené zastoupení všech zájmových skupin a zamezit nepřiměřenému tlaku nebo privilegovanému přístupu určitých stran k informacím či k osobám s rozhodovací pravomocí.

Pravidla a zásady rejstříku jsou stanoveny v interinstitucionální dohodě uzavřené mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

 

Nejnověji zapsané subjekty:

Název Datum zápisu do rejstříku
   

Aktuality