Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Clár Trédhearcachta

Baile

Idirphlé oscailte

Bíonn Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach oscailte agus trédhearcach agus iad i mbun idirphlé rialta le hionadaithe sainleasa agus leis an tsochaí shibhialta.

Bíonn na hinstitiúidí sin de chuid an Aontais i dteagmháil le raon leathan eagraíochtaí agus grúpaí a dhéanann ionadaíocht do shainleasanna sonracha. Is cuid dhlisteanach riachtanach den phróiseas cinnteoireachta é sin, rud a chinntíonn go léiríonn beartais an Aontais riachtanais na sochaí mar is ceart.

Mar sin féin, ní mór an próiseas sin a bheith oscailte, chun gur féidir grinnscrúdú poiblí cuí a dhéanamh agus chun a chinntiú go mbeidh institiúidí an Aontais freagrach do shaoránaigh na hEorpa.

Dá oscailte an próiseas, is amhlaidh is éasca atá sé ionadaíocht chothrom na ngrúpaí leasmhara uile a chinntiú agus brú míchuí nó rochtain phribhléideach ar eolas nó ar chinnteoirí a sheachaint do pháirtithe áirithe.

Tá na rialacha agus na prionsabail lena rialaítear an clár leagtha amach i gcomhaontú idirinstitiúideach idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún.

 

Na cláraithe is déanaí:

AinmDáta Clárúcháin
  

Number of organisations

There are organisations in the Transparency Register

Nuacht